Akce  "Příšovický pohár 2016" byla realizována za podpory Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. 
 
Projekt "Celoroční činnost mladých hasičů",   v rámci kterého byla opravena hasičská stříkačka PS 12, byl  podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.